Bingovarianter

Det finns ett flertal olika varianter av bingospel man kan spela. Även om det sedan lång tid tillbaka har funnits variantbingo så har Internet öppnat upp möjligheterna för att utveckla nya och olika bingospel. Här beskriver vi de vanligaste bingospelen och en del utvecklade varianter man även kan finna i bingohallarna på nätet.

Klassisk bingo
Detta bingospel är både det mest spelade varianten och den äldsta. Här spelar man tills någon får 5 nummer i rad, diagonalt, vågrätt eller lodrätt och ropar därefter Bingo för att markera sin vinst. När man spelar klassisk bingo ropas ett antal nummer ut mellan 1-75. Brickorna kan ha samtliga nummer eller vara begränsade till 25 nummer. Detta bingospel kallas vanligtvis 75 nummers-bingo och finns även i en amerikansk version där man redan har mitt-numret markerat. Detta innebär att man kan vinna genom att enbart pricka in 4 nummer rätt.

Variantbingo
Variantbingo är ett spel som till stora delar fungerar likadant som klassisk bingo. Skillnaden är att man spelar samma bricka i 5 spelomgångar vilket innebär att man har chans att vinna på samma bricka 5 gånger. Man har samma chans alla gånger så även om man vinner i en omgång kan man vinna i de 4 övriga också. I variantbingo handlar det om att få en rätt rad, diagonalt, vågrätt eller lodrätt, och därefter två rader, tre rader, fyra rader och slutligen full bricka.

90-nummersbingo
Housey-housey är ett bingospel som ursprungligen kommer från England. Detta bingospel har 90 nummer uppdelat på tre fält på varje bricka. Varje bricka innehåller 15 unika nummer, från 1-90, och man vinner genom att få en vågrätt rad, två vågräta rader eller en full bricka.

Mönsterbingo
Mönsterbingo är ett bingospel där man får en bricka med förtryckta mönster eller markerade nummer. Man spelar precis som man spelar klassisk bingo men med den skillnaden att man inte ska ha 5 nummer i rad utan för att vinna ska de utropade numren falla rätt i det förtryckta mönstret.

Med bingons intåg på nätet har man även utvecklat nya varianter på bingospel. Det kan vara små förändringar som skett på något av de traditionella bingospelen till nya bingospel där man prickar av ord eller andra sifferkombinationer. Om man letar runt lite bland bingohallarna på nätet så upptäcker man att de flesta har någon form av egen utvecklad bingovariant.

Allt om bingo
Välkommen till Bingofeber.se!
Här hittar du massa intressant fakta om bingo. Hoppas du hittar det du söker!
/Bingofeber.se crew